PRIO, prosinec 2023

PRIO, prosinec 2023

Otevření jednodenní chirurgie Kliniky Silesia Medical

Klinika Silesia Medical v Ostravě-Porubě udělala další výrazný krok ve zlepšení péče o své pacienty. Fungovat začalo oddělení jednodenní chirurgie.

Jak název oddělení napovídá, jde o metodu, kdy u některých typů operací nezůstává pacient hospitalizován. Jde o trend, který se postupně šíří napříč medicínskými obory.

Slavnostního zahájení provozu oddělení se zúčastnili zástupci dodavatele, zdravotních pojišťoven a samozřejmě také lékaři a zdravotníci. ”Jednodenní chirurgie přináší kratší dobu hospitalizace a rekonvalescence, pro pacienta má psychologický přínos a snižuje rizika nosokomiální infekce. Nezanedbatelná je i finanční úspora,” vysvětlil výhody ředitel Odboru zdravotní péče VZP Ostrava Ing. Michal Vojáček. Ten také zdůraznil, že pojišťovny vítají a podporují projekty, které zajišťují kvalitní zdravotní péči a současně finanční úsporu. “Klinika se zprvu zaměří zejména na operace klientů s nemocemi prsu včetně rakoviny prsu, následně nabídne operace klientům i s jinými chirurgickými a gynekologickými diagnozami,” upřesnil ředitel Kliniky Silesia Medical MUDr. Radomír Ichnovský.

Klienti budou přijímání k operacím a v týž den operováni minimální invazivní technikou tak, aby do 24 hodin byli schopni pracoviště opustit. Operační výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Otevřením nového pracoviště jednodenní chirurgie byla dokončena i celková rekonstrukce kliniky, která trvala 2 roky a klinika do ní investovala bezmála 30 mil. Kč.

© Petr Sonnenschein | SPOJENEC