Centrum pro nemoci prsu

 • Vyšetření a léčbu provádíme již od r. 1995

  Používáme  jen ty nejmodernější přístroje a jsme  držiteli akreditace MZ ČR k provádění mamografického screeningu.

 • Metody vyšetření prsu

  Prevence, metody vyšetření, mamografie, ultrazvuk, biopsie, magnetická rezonance a mamoscintigrafie, konzervativní léčba, chirurgická léčba, plastické operace, onkologické léčba

 • Mamografický screening

  Preventivní sonografické vyšetření prsou, úhrada vyšetření ze zdravotního pojištění nebo klientkou ...

Akreditace MZ ČR k provádění mamografického screeningu

Akreditace MZ ČR k provádění mamografického screeningu

Používáme  jen ty nejmodernější přístroje a jsme  držiteli akreditace MZ ČR k provádění mamografického screeningu. V příjemném a klimatizovaném prostředí poskytujeme komplexní diagnostiku zahrnující digitální mamografii, ultrazvukové vyšetření i core cut biopsii, v případě potřeby provádíme magnetickou  rezonanci  či mammoscintigrafii. Pomocí nového přístroje Mamotome Elite můžeme pod ultrazvukovou kontrolou jen drobným vpichem a bez operace skalpelem odstranit určité typy drobných nádorů prsu. Ženy vyšetřujeme  jak preventivně, tak i ženy s  příznaky nemocí prsu. Součástí našeho centra je i mamologická poradna, kde spolu s Vámi  rezebereme Vaše rizikové faktory nádorového onemocnění, v případě zvýšeného rizika Vám pak doporučíme preventivní opatření, která mohou riziko snížit, a také doporučíme individuální plán kontrolních vyšetření. V případě potřeby poskytujeme konzervativní i operační léčbu, a to v úzké spolupráci s našimi gynekology, chirurgy a onkology.

 • jsme připraveni věnovat všem klientkám dostatek času, samozřejmostí je pro nás citlivý a individuální přístup ke každé ženě, zachování
 • maximální možné míry osobního komfortu a soukromí
 • každá žena se na nás může s důvěrou obrátit
 • veškerá standardní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami

Přístrojové vybavení

 • Plně digitální mamograf Hologic Dimensions s příslušenstvím
  • lepší a kontrastnější obraz
  • možnost počítačového zpracování a prohlížení a tím i možnost dřívějšího záchytu nádoru
  • nižší dávka rentgenového záření
  • bezbolestnost vyšetření
  • ukázka rozdílu záznamu plně digitální mamografie a běžné analogové mamografie
 • Ultrazvuk Z Accuvix V20 LV-EXP s barevným mapováním, 4D zobrazení
 • Ultrazvuk Toshiba Aplio 400
 • Punkční dělo Magnum, Bard Trigger
 • Mamotom Elite - odstranění nádoru z pouhého vpichu

Metody vyšetření prsu

Prevence má v boji proti rakovině prsu zásadní význam. Zachytí-li se onemocnění ve stádiu předrakovinném či případně ve stadiu časném, mají ženy šanci na vyléčení téměř ve 100%. Naopak v pozdním stádiu tyto šance klesají hluboko pod 50%.

MAMOGRAFIE

Je základní zobrazovací metodou u většiny žen. Zpravidla se nehodí pro ženy mladé, u kterých je žláza bohatá a hutná. Mamografie se provádí na speciálním přístroji, mamografu, který využívá tzv. měkké rentgenové záření. Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, což je  nutné pro dosažení vysoké kvality snímku. Obvykle se vyšetřuje každý prs ve dvou projekcích, celkem se tedy provádí 4 snímky. U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů vyšetřované ženy. Při nebezpečí z prodlení (při podezření na zhoubný nádor) se nečeká. Mamografie je vhodná nejenom pro vyšetřování žen s příznaky onemocnění prsu, ale také pro screening, tj.  vyhledávání časných stádií rakoviny prsu u bezpříznakových žen. Nelze ji nahradit žádnou jinou zobrazovací metodou a to právě pro schopnost mamografického snímku odhalit velmi časná stádia zhoubného nádoru a někdy i tzv. prekancerózy /předstupeň nádorového onemocnění. Za vhodných okolností je tak možné odhalit nádor již od velikosti několika milimetrů s ohledem na kvalitní mamografický přístroj. V České republice se provádí screening rakoviny prsu od září roku 2002 u žen od 45-ti let věku. Horní věková hranice dosud omezující screeningové vyšetření od věku 69 let, je od 1.2.2010  zrušena.

ULTRAZVUKOVÉ  VYŠETŘENÍ

U mladých žen do 40-ti let věku je ultrazvuk první zobrazovací metodou. U žen starších a ve screeningu je vhodnou doplňující metodou. Ve screeningu zpřesňuje určení diagnózy přibližně u každé desáté ženy. Rovněž je zobrazovací metodou vhodnou pro ženy gravidní a kojící. Ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie) by dnes mělo být prováděno výhradně v centrech poskytujících komplexní diagnostiku chorob prsu, to znamená tam, kde je k dispozici i mamografie a další hlavní diagnostické metody.   Vyšetření vyžaduje kvalitní přístroj se speciální lineární sondou umožňující zobrazit prs a jeho tkáně s vysokým rozlišením. Provádění a hodnocení je kvalitnější tam, kde jsou lékaři na vyšetření prsou specializováni a provádějí větší počet těchto výkonů. Výhodou ultrazvukového vyšetření je naprostá neškodnost. Na rozdíl od mamografie je možné ultrazvukové vyšetření opakovat prakticky bez omezení. Ultrazvukové vyšetření je také nejčastější metodou pro zaměření ložisek během odebírání vzorku tkáně jehlou k histologickému vyšetření, při tzv. biopsii prsu.

STEREOTAKTICKÁ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU (TZV. MAMOTOMIE)

Účelem tohoto zdravotního výkonu je zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého ložiska (nejčastěji tzv. mikrokalcifikací) v prsní žláze. Před výkonem je nutné odebrat krvácivé faktory. Vyšetření se neprovádí u pacientek užívajících léky na „ředění“ krve (př. Warfarin) nebo u pacientek s krvácivým onemocněním.

Technika provedení stereotaktické vakuové biopsie:

 • Celý výkon se provádí u pacientky vsedě. Prs je přitom stlačený tak, jako při provádění mamografie. Místo odběru je zapotřebí nejdříve velmi přesně zaměřit pomocí stereotaktického zařízení. Pak je provedeno znecitlivění místa biopsie injekcí anestetika (např. Marcain 1%) a poté krátké naříznutí kůže kopíčkem. Pod rentgenovou kontrolou je zavedena bioptická jehla a pomocí bioptického zařízení poté odebráno několik vzorků k histologickému vyšetření. Jehla během odběru zůstává na místě a vzorky jsou pomocí vakua transportovány po jehle z prsu ven. Rovněž jsou během výkonu odsávány tkáňové tekutiny. Po odběru vzorků následuje komprese místa vpichu a přiložení krycího obvazu.
 • Po provedení uvedeného zdravotního výkonu je nutný krycí obvaz do druhého dne a v den výkonu omezení fyzické práce a sportovní aktivity.
 • Odebrané vzorky tkáně z prsu jsou odeslány na histologické vyšetření, výsledek tohoto vyšetření je k dispozici většinou do 7 dnů od biopsie. Z odebraných vzorků tkáně lze nejen velmi precizně odečíst histologii ložiska, ale v případě zhoubného nádoru zjistit i informace, které jsou velmi důležité pro následující onkologickou léčbu.
  Spolehlivost histologické diagnózy při vakuové biopsii je srovnatelná s operační biopsií.

BIOPSIE PRSU TENKOU JEHLOU

Účelem tohoto zdravotního výkonu je zjištění cytologické diagnózy u léze v prsní žláze nebo aspirace (tj. odsátí) tekutiny z cysty nebo jiné tekutinové kolekce v prsu. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky. 

Technika provedení  biopsie tenkou jehlou: 

 • Pod ultrazvukovou kontrolou  zavede lékař tenkou jehlu k cystě, tekutinové kolekci nebo ložisku v prsu a aspiruje tekutinu nebo materiál na cytologické vyšetření z ložiska. Poté následuje krátké stlačení místa vpichu a přiložení krycího obvazu.  
 • Po provedení uvedeného zdravotního výkonu nejsou omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti  
 • V České republice se punkce tenkou jehlou nepoužívá většinou k získání cytologie ze solidních lézí prsu -  pro ty je preferována přesnější core cut biopsie se stanovením histologické diagnózy.

CORE CUT BIOPSIE PRSU

Účelem tohoto zdravotního výkonu je zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého útvaru v prsu. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky.

Technika provedení  core cut biopsie prsu: 

 • Lékař provede znecitlivění místa, kde bude zavedena bioptická jehla, a to injekcí anestetika (např. Marcain 1%) a poté provede malé naříznutí kůže kopíčkem.
 • Pod ultrazvukovou (event. rentgenovou) kontrolou  zavede lékař bioptickou jehlu k ložisku v prsu a odebere několik vzorků k histologickému vyšetření. Poté následuje krátké stlačení místa vpichu a přiložení krycího obvazu. 
 • V den výkonu je vhodné, aby žena omezila nadměrnou fyzickou aktivitu. Do druhého dne je místo vpichu kryto obvazem.
 • Odebrané vzorky tkáně z prsu jsou odeslány na histologické vyšetření, výsledek tohoto vyšetření je k dispozici většinou do 7 dnů od biopsie.  Z odebraných vzorků tkáně lze nejen velmi precizně odečíst histologii ložiska, ale v případě zhoubného nádoru zjistit i informace, které jsou velmi důležité pro následující onkologickou léčbu.

DUKTOGRAFIE (GALAKTOGRAFIE)

Výkon patří mezi rentgenová vyšetření prsou. Vyšetření se provádí u žen, které mají patologickou sekreci z prsní žlázy. Patologickou sekrecí rozumíme krvavě nebo  nahnědle zbarvený sekret vytékající obvykle z jednoho póru na bradavce. Tato sekrece může být způsobená velmi malým tumorem, velikosti jen několik milimetrů, který je lokalizován přímo v mlékovodu a lze jej zobrazit pouze duktografickým vyšetřením. Čirá nebo mléčně zbarvená sekrece z více pórů na bradavce bývá podmíněna hormonálně a není důvodem k provedení duktografie. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky.  Vyšetření se neprovádí u pacientek alergických na preparáty obsahující jód.

Technika provedení duktografie:

 • Duktografické vyšetření spočívá v zavedení speciální umělohmotné nebo kovové kanyly do secernujícího vývodu na bradavce. Touto kanylou je do mlékovodů aplikována zředěná vodná jodová kontrastní látka v množství maxim. do 2 ml. Poté je kanyla vytažena a jsou zhotoveny rentgenové snímky prsou s náplní mlékovodů.
 • Pokud se prokáže přítomnost defektů v kontrastní náplni mlékovodu, které by mohly svědčit pro přítomnost drobných nádorků ve vývodu – tzv. papilomů, je indikována operace, tzv. mikrodochectomie, která spočívá v chirurgické  exstirpaci celého mlékovodu s jeho následným histologickým  vyšetřením.

DALŠÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve vybraných případech se u prsů indikují i další speciální metody. Patří mezi ně zejména magnenetická rezonance prsou (MR mamografie) a pak některé další metody využívající k vyšetření např. světlo (CT laserová mamografie, dynamicko-optické zobrazování prsů). MR mamografie je určená pro vyloučení přítomnosti mnohočetných ložisek v prsu u nálezu karcinomu, k odlišení jizvy a recidivy zhoubného nádoru, u žen s negativním nálezem na mamografii a při ultrazvuku a pozitivní lymfatickou uzlinou v podpaží (s prokázanou metastázou rakoviny prsu do uzliny v podpaží). Dále je magnetická rezonance prsou vhodná ke sledování časné odpovědi na chemoterapii a jako screeningová metoda u žen se zvýšeným rizikem pro rakovinu prsu, nositelek genu BRCA 1 a  BRCA 2, apod.  MR mamografie se u těchto žen vhodně kombinuje s klasickými zobrazovacími metodami, s mamografií a vyšetření ultrazvukem.

SAMOVYŠETŘOVÁNÍ

Díky mamografickému screeningu se v České republice objeví  velká většina nádorů v časném stádiu. Přesto se samovyšetření prsou u žen doporučuje. Je to z toho důvodu, že naštěstí jen velmi malé procento nádorů –jde o biologicky agresivní nádory- roste rychle a nádor nemusí být tudíž zachycený ve dvouletém screeningovém intervalu časně. Žena si jej ale může nahmatat. Často se také jedná o nádory mladých žen do 45-ti let věku, kdy se řádný screening rakoviny prsu neprovádí.


Mamografický screening

Preventivní sonografické vyšetření prsou, úhrada vyšetření ze zdravotního pojištění nebo klientkou

Rakovina prsu

Nejčastější nádorové onemocnění žen, její výskyt každým rokem vzrůstá. Jedna z deseti žen  onemocní touto chorobou.  Ve věkové kategorii 20–55 let je nejčastější příčinou úmrtí žen. Nejúčinnější zbraní v boji s touto zákeřnou nemocí je prevence, neboť jen včas odhalený malý nádor může být úspěšně léčen. Proto byl v září 2002 v ČR  zahájen preventivní program pro vyhledávání nádorů prsu neboli mamografický screening.

Centrum pro nemoci prsu Silesia Medical je zdravotnické zařízení, které se již více než 15 let specializuje na komplexní prevenci, diagnostiku a léčbu nemocí prsu. Pracoviště je držitelem akreditace a doporučení  MZ ČR k provádění screeningu karcinomu prsu, tj. vyšetřování bezpříznakových žen s cílem zachytit přednádorový stav případně počínající nádor ve velikosti jen několika milimetrů. Ženy vyšetřujeme  jak preventivně, tak i  ženy, které mají příznaky onemocnění prsu, nahmataly si „bulku“ nebo mají krvavý výtok z bradavky. Nad 40 let je doporučeným vyšetřením mamografie, která lze pro preventivní vyšetřování užít 1x ročně. Mladší ženy do 40-ti let věku jsou vyšetřovány ultrazvukem, doporučený interval je rovněž roční. V našem centru klademe důraz na špičkové přístrojové vybavení, vysoce erudovaný zdravotnický personál, profesionální přístup, v neposlední řadě pak také na lidský přístup  a komfortní a nestresující prostředí naší kliniky.

Screeningová mamografie hrazená z prostředků zdravotního pojištění

 • ženy ve věku nad  45 let bez příznaků onemocnění
 • ve dvouletých intervalech
 • s žádankou od praktického lékaře či gynekologa

Screeningová mamografie hrazená klientkou – ženy, které nesplňují výše uvedená kritéria

 • od 40. roku věku, ne častěji než v jednoročních intervalech
 • lze provést i bez žádanky

U bezpříznakových žen mladších 40-ti let se doporučuje preventivní sonografické vyšetření prsou, které si klientka hradí sama.


Proč právě  k nám?

 • Digitální mamograf Hologic Dimensions poslední generace - nejlepší kvalita obrazu, umožňuje digitální zpracování obrazu, snižuje dávku použitého rentgenového záření, díky výkyvnému  mechanismu je vyšetření bezbolestné
 • Zkušený tým mamodiagnostiků
 • Příjemné nestresující prostředí při vyšetření
 • Vstřícný a profesionální přístup personálu k Vám
 • Krátké objednací lhůty
 • Prodloužená ordinační doba až do večerních hodin, možnost objednávání na vyšetření bez čekání
 • Výsledek ihned po vyšetření "do ruky". Každá žena vyšetřená na našem pracovišti je seznámena s výsledkem vyšetření a je jí navržen další postup - např.  termín kontroly,  atd.
 • Komplexní péče týmu lékařů včetně péče chirurga a onkologa "pod jednou střechou"
 • Zajištění další diagnostiky  či  terapie  na špičkových pracovištích ČR  v případě nejasného nebo pozitivního nálezu
 • Vzhledem ke kvalitě poskytované péče přední postavení mezi ostatnímy  centry ČR -  dle  hodnocení  IBA

Jak postupovat, chcete-li být vyšetřena?

Navštivte svého praktického lékaře či gynekologa, který je povinen Vám napsat žádanku k preventivnímu vyšetření prsou, pokud jste v posledních dvou letech neabsolvovala screeningovou mamografii. Pokud  nesplňujete věkový limit či nemáte žádanku, můžete navštívit přímo nás.

 • telefonicky: 596910378, 596910551
 • na  mobilním  čísle 775998797
 • na e-mailové adrese info@silesiamedical.cz
 • případně osobně přímo v recepci

Nebojte se přijít k preventivnímu vyšetření

Mamografické  vyšetření  u nás provádějí laborantky velmi citlivě a vyšetření není bolestivé. Nebojte se přijít ze strachu z objevení rakoviny. I v případě obtíží může být  příčinou zcela neškodný nález v prsu a Vám se po vyšetření neobyčejně uleví. Ani nález rakoviny prsu neznamená  úmrtí, neznamená ani automatickou ztrátu prsu. Je ale potřeba přijít včas. Svůj život máte ve svých rukou.


Způsoby léčby

KONZERVATIVNÍ LÉČBA

Má svoje místo v případě zjištění předrakovinných stádií, kdy se pomocí medikamentů žena chrání před vznikem nádoru. Dále mají ženy možnost konzultovat rizika hormonální antikoncepce, případně hormonální léčby v přechodu.

CHIRURGICKÁ LÉČBA

Je v některých případech nezastupitelná. Operace se provádí v celkové narkóze. Trendem jsou zákroky spojené se zachováním prsu. Po operaci může být pacientka na naší klinice umístěna v nadstandartně vybaveném pokoji.

PLASTICKÉ OPERACE

Dotvářejí obraz komplexnosti péče o ženy s nemocemi prsu. I ženy, které o prs již přišly, se mohou rozhodnout nechat si nový prs „vymodelovat“. Služeb plastického chirurga mohou využít i ženy s deformacemi prsu, či ženy, které si přejí prsa zvětšit, případně zmenšit.

ONKOLOGICKÁ LÉČBA

Ve většině případů navazuje na chirurgickou terapii. Jejím cílem je maximalizovat šance na vyléčení.


Týmová spolupráce lékařů

 • radiodiagnostiků s druhou atestací v oboru
 • chirurga s druhou atestací v oboru
 • plastického a estetického chirurga s druhou atestací v oboru
 • onkologa s druhou atestací v oboru
 • gynekologa s druhou atestací v oboru

Užitečné odkazy


© Petr Sonnenschein | SPOJENEC