V obezitologické poradně na základě předchozího podrobného vyšetření, změření tělesného tuku, určení BM indexu je pacientovi individuálně navržena komplexní léčba obezity. Účelem terapie je zlepšení fyzického i psychického stavu pacienta, stejně jako prevence a snížení rizika závažných onemocnění, jako jsou nemoci srdce, cév a poruchy látkové výměny. Komplexní terapie je vedena vyškoleným lékařem v oblasti obezitologie a je založena na kombinaci následujících metod:

  • Dietní léčba je založena na podrobném individuálním zpracování jídelníčku /redukční diety/ s ohledem na fyzickou aktivitu hubnoucího, eventuelně v kombinaci s velmi přísně nízkoenergetickými dietami, které jsou aplikovány pod dohledem lékaře. Je využívána jak možnost konzultace s dietní sestrou, tak počítačové zpracování jídelníčku.
  • Farmakologická léčba využívá léčebných účinků některých speciálně vyrobených medikamentů, které jsou pacientům ordinovány lékařem v kombinaci s redukční dietou a s ohledem na event. doprovodná onemocnění pacienta.
  • Režimová opatření a fyzická aktivita ve spolupráci s fitness centry, s možností individuálního tréninku za účelem snížení nadváhy, jsou rovněž uplatňovány v komplexní terapii.
  • Behaviorální léčba využívá úzké spolupráce s psychologem.
    Chirurgická léčba má rovněž u některých jedinců s těžkou obezitou své opodstatnění. Zde můžeme zařadit jak výkony spadající do oblasti plastické chirurgie, tak operační zákroky žaludku za účelem snížení množství přijímané potravy.
  • Používáme diagnostický přístroj od společnosti Biospace InBody 230, který se od ostatních přístrojů stejného zaměření odlišují hned několika zásadními aspekty. Výsledky analýzy pomocí technologie DSM-BIA jsou mnohem přesnější, neboť neměří tělo jako celek, ale rozděluje si je na jednotlivé části. Rozbor je prováděn ve více frekvencích zaručujících maximální přesnost. Díky originálně pojatému systému je navíc dosaženo faktoru, který bývá nejvíce problematický – opakovatelnost měření.


© Petr Sonnenschein | SPOJENEC