Komplexní onkologickou léčbu zajišťujeme ve spolupráci s onkologickými centry

  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Onkologické centrum J.G. Mendela
  • Masarykův onkologický ústav v Brně

© Petr Sonnenschein | SPOJENEC