Nové oddělení jednodenní chirurgie

Nové oddělení jednodenní chirurgie

Slavnostního zahájení provozu nového operačního sálu a pokojů pooperační péče se zúčastnili zástupci dodavatele, lékařské veřejnosti a zdravotních pojišťoven.

Výhodou jednodenní chirurgie pro klienta je zejména kratší doba hospitalizace a rekonvalescence, snížení rizika nosokomiální infekce, v neposlední řadě pak i psychologický přínos. Klienti jsou přijímáni k operacím a v týž den operováni minimální invazivní technikou tak, aby do 24 hodin byli schopni pracoviště opustit. Operační výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Klinika se zprvu zaměří zejména na operace klientů s nemocemi prsu včetně rakoviny prsu, následně nabídne operace klientům i s jinými chirurgickými a gynekologickými diagnozami.

Otevřením nového pracoviště jednodenní chirurgie byla dokončena celková rekonstrukce kliniky, která trvala 2 roky a do níž klinika investovala z vlastních zdrojů a úvěru bezmála 30 mil. Kč. 

© Petr Sonnenschein | SPOJENEC