Nové a moderní možnosti diagnostiky nádorů děložního čípku.

Nové a moderní možnosti  diagnostiky  nádorů děložního čípku.

Zdarma pro ženy ve věku 35 a 45 let

Vážená slečno, paní,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s novinkou v preventivní péči, kterou je možnost odběru  stěru na  HPV  infekci.

Jistě jste se již setkala s případem, kdy žena byla na preventivní prohlídce a samotná tato prohlídka neodhalila  přítomnost  skrytého  zhoubného  nádoru   čípku.  Spolehlivost běžných stěrů onkologické cytologie je  totiž jen 70 %. To byl důvod, proč se hledaly další a přesnější možnosti diagnostiky nádorů děložního čípku.

Bylo zjištěno, že HPV infekce je dle vědeckých závěrů nutným předpokladem vzniku zhoubného nádoru děložního čípku. HPV infekce často řadu let přetrvává v buňkách děložního čípku a postupně vzniká zhoubné bujení a následný nádor. Tento poznatek  nám otevírá nové možnosti  vyšetření - testování na vysoce rizikové  HR HPV viry ze stěrů děložního čípku. V případě pozitivity pak můžeme včas zakročit a předejít zhoubnému nádoru čípku, a to i v případě, kdy běžné stěry z čípku vykazují normální nález.

Do konce loňského roku si ženy vyšetření na HPV infekce, pokud o něj měly zájem, musely zaplatit ze svých peněz. Od 1. 1. 2021 je ženám ve věku 35 let a ženám ve věku 45 let uvedené vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pokud je Vám tedy právě letos 35 let nebo 45 let a plánujete preventivní prohlídku na gynekologii, můžete této nabídky zdravotních pojišťoven využít a nechat si tento stěr bezplatně odebrat.

Pokud je Vaše další preventivní prohlídka naplánována až po Vašich 36. nebo  46. narozeninách, je možno se ještě letos před těmito Vašimi narozeninami objednat na odběr tohoto stěru. Pokud je Vám méně než 35  let, můžete vyčkat do 35. narozenin.

Ženy ve věku 36 let až 44 let, případně ženy nad 46 let si toto vyšetření hradí nadále samy (cena se pohybuje kolem 1.000,-Kč),  přičemž mohou využít naší zlevněné ceny (500 Kč) v rámci zlaté či stříbrné karty klienta.

Vážené slečny a paní, věříme, že oceníte tuto velkorysou nabídku zdravotních pojišťoven.

Vaše klinika Silesia Medical

© Petr Sonnenschein | SPOJENEC