Falešné představy žen po přechodu

Falešné představy žen po přechodu

Řada žen po přechodu žije v pocitu falešné představy, že se jich riziko rakoviny vůbec netýká, říká onkogynekolog.

Odhalit riziko onemocnění rakovinou děložního čípku. To dokáže HPV DNA test, který hradí zdravotní pojišťovny v rámci prevence pouze pacientkám ve věku 35 a 45 let. Jenže to nestačí. Podstoupit by ho měly i starší ženy, které kvůli pozdě objevenému nádoru umírají nejčastěji. Více k tématu řekl onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Co můžeme pomocí HPV DNA testu zjistit a jak se liší od klasické cytologie?
Pomocí HPV DNA testu se stanovuje přítomnost infekce rakovinotvornými typy lidského papilomaviru (human papillomavirus, HPV). Je vhodný jako součást preventivní prohlídky, protože prokazuje přítomnost jakékoliv infekce – aktivní i latentní („spící”). Pokrývají stanovení 13-14 typů vysoce rizikových HPV, které jsou příčinou předrakovinových změn a rakoviny děložního čípku. Při negativitě HPV testu je dostačující jeho opakování za 3-5 let.

Cytologický stěr bez ohledu na způsob odběru nebo zpracování stanovuje až buněčné změny. Oproti HPV testu vyhledává jen nemocné ženy. Navíc žádná varianta cytologického stěru není dokonale citlivá.

Pro koho je HPV DNA test vhodný?
HPV DNA test je vhodný jako doplněk gynekologické preventivní kontroly u všech žen nad 30 let. Důvodem věkového omezení je vysoká frekvence přechodných HPV infekcí u mladších žen, které jsou schopny většinu infekcí eliminovat vlastní obranyschopností.

Které ženy mají v rámci prevence nárok na HPV DNA test zdarma?
Od ledna 2021 je Českou gynekologicko-porodnickou společností doporučeno odebírat v rámci preventivního vyšetření HPV DNA test všem ženám ve věku 35 let + 364 dní a 45 let + 364 dní. Test je v uvedeném věkovém rozmezí plně hrazen zdravotními pojišťovnami a není třeba si o něj říkat, lékař by jej měl odebírat automaticky.

Proč nemají na preventivní vyšetření zdarma nárok i starší ženy?
O úhradě alespoň jednoho testu v rámci preventivního vyšetření pro ženy starší se zatím jedná. Silné argumenty jsou především pro přidání hrazeného testu ještě i ve věku 55 let + 364 dní. Z lékařského pohledu je totiž i jednorázový odběr HPV testu u žen nad zatím stanovenou horní věkovou hranici velmi vhodný. Jednorázová investice do testu, která se pohybuje okolo 1 000,- Kč, je bohatě nahrazena hodnotou získané informace. Při negativním testu uklidněním, že riziko rozvoje rakoviny děložního čípku je dlouhodobě mizivé. Při pozitivním testu naopak nutností být vyšetřena, pečlivěji sledována nebo při nálezu závažných změn ošetřena.

Právě populace žen v období po přechodu je nejvíce zastoupena mezi pacientkami s pokročilými případy rakoviny děložního čípku. Řada z nich nechodí pravidelně na gynekologické preventivní prohlídky a žije v pocitu falešné představy, že se jich riziko rakoviny vůbec netýká.

Mnoho žen vyššího věku, které nechodí na prohlídky, argumentuje tím, že žijí ve stabilním partnerském svazku. Případně že pohlavním životem, při němž by ses mohly HPV nakazit, nežijí vůbec. Je to argument?
Infekce HPV je záludná schopností dlouhodobě a bezpříznakově přetrvávat v děložním čípku a způsobit závažný nález i za desítky let. Každá žena, která někdy žila pohlavním životem, tak bude z výsledku HPV DNA testu profitovat. Aktuální data z vědeckého výzkumu v ČR navíc doložila, že se ženy mohou nakazit opakovaně, a to i ve středním věku. Bylo prokázáno, že k novým a opakovaným infekcím dochází v nemalé míře zejména mezi 40. a 50. rokem života. V tomto věku ale ženy často přestávají chodit na pravidelné gynekologické kontroly a vystavují se tak riziku, že budou mít rakovinu děložního čípku, která nebude včas rozpoznána.

V případě negativity HPV DNA testu je doloženo mimořádně nízké riziko rozvoje závažných změn trvající dokonce řadu následujících let. U žen bez partnera by mohlo teoreticky trvat navždy.

Zdroj informací: prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Užitečné odkazy

Odkaz na celý článek v časopise ŽENA-IN - klikni zde !
© Petr Sonnenschein | SPOJENEC