Metody vyšetření prsu

Napsal(a)  Zveřejněno v Centrum pro nemoci prsu
Číst 34472 krát Naposledy změněno středa, 20 březen 2013 12:13
Centrum pro nemoci prsů Centrum pro nemoci prsů

Prevence, metody vyšetření, mamografie, ultrazvuk, biopsie, magnetická rezonance a mamoscintigrafie, konzervativní léčba, chirurgická léčba, plastické operace, onkologické léčba

Prevence

Má v boji proti rakovině prsu zásadní význam. Zachytí-li se onemocnění ve stádiu předrakovinném či případně ve stadiu časném, mají ženy šanci na vyléčení téměř ve 100%. Naopak v pozdním stádiu tyto šance klesají hluboko pod 50%.

Metody vyšetření

MAMOGRAFIE

Je základní zobrazovací metodou u většiny žen. Zpravidla se nehodí pro ženy mladé, u kterých je žláza bohatá a hutná. Mamografie se provádí na speciálním přístroji, mamografu, který využívá tzv. měkké rentgenové záření. Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, což je  nutné pro dosažení vysoké kvality snímku. Obvykle se vyšetřuje každý prs ve dvou projekcích, celkem se tedy provádí 4 snímky. U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů vyšetřované ženy. Při nebezpečí z prodlení (při podezření na zhoubný nádor) se nečeká. Mamografie je vhodná nejenom pro vyšetřování žen s příznaky onemocnění prsu, ale také pro screening, tj.  vyhledávání časných stádií rakoviny prsu u bezpříznakových žen. Nelze ji nahradit žádnou jinou zobrazovací metodou a to právě pro schopnost mamografického snímku odhalit velmi časná stádia zhoubného nádoru a někdy i tzv. prekancerózy /předstupeň nádorového onemocnění. Za vhodných okolností je tak možné odhalit nádor již od velikosti několika milimetrů s ohledem na kvalitní mamografický přístroj. V České republice se provádí screening rakoviny prsu od září roku 2002 u žen od 45-ti let věku. Horní věková hranice dosud omezující screeningové vyšetření od věku 69 let, je od 1.2.2010  zrušena.

ULTRAZVUKOVÉ  VYŠETŘENÍ

U mladých žen do 40-ti let věku je ultrazvuk první zobrazovací metodou. U žen starších a ve screeningu je vhodnou doplňující metodou. Ve screeningu zpřesňuje určení diagnózy přibližně u každé desáté ženy. Rovněž je zobrazovací metodou vhodnou pro ženy gravidní a kojící. Ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie) by dnes mělo být prováděno výhradně v centrech poskytujících komplexní diagnostiku chorob prsu, to znamená tam, kde je k dispozici i mamografie a další hlavní diagnostické metody.   Vyšetření vyžaduje kvalitní přístroj se speciální lineární sondou umožňující zobrazit prs a jeho tkáně s vysokým rozlišením. Provádění a hodnocení je kvalitnější tam, kde jsou lékaři na vyšetření prsou specializováni a provádějí větší počet těchto výkonů. Výhodou ultrazvukového vyšetření je naprostá neškodnost. Na rozdíl od mamografie je možné ultrazvukové vyšetření opakovat prakticky bez omezení. Ultrazvukové vyšetření je také nejčastější metodou pro zaměření ložisek během odebírání vzorku tkáně jehlou k histologickému vyšetření, při tzv. biopsii prsu.

STEREOTAKTICKÁ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU (TZV. MAMOTOMIE)

Účelem tohoto zdravotního výkonu je zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého ložiska (nejčastěji tzv. mikrokalcifikací) v prsní žláze. Před výkonem je nutné odebrat krvácivé faktory. Vyšetření se neprovádí u pacientek užívajících léky na „ředění“ krve (př. Warfarin) nebo u pacientek s krvácivým onemocněním.

Technika provedení stereotaktické vakuové biopsie:

 • Celý výkon se provádí u pacientky vsedě. Prs je přitom stlačený tak, jako při provádění mamografie. Místo odběru je zapotřebí nejdříve velmi přesně zaměřit pomocí stereotaktického zařízení. Pak je provedeno znecitlivění místa biopsie injekcí anestetika (např. Marcain 1%) a poté krátké naříznutí kůže kopíčkem. Pod rentgenovou kontrolou je zavedena bioptická jehla a pomocí bioptického zařízení poté odebráno několik vzorků k histologickému vyšetření. Jehla během odběru zůstává na místě a vzorky jsou pomocí vakua transportovány po jehle z prsu ven. Rovněž jsou během výkonu odsávány tkáňové tekutiny. Po odběru vzorků následuje komprese místa vpichu a přiložení krycího obvazu.
 • Po provedení uvedeného zdravotního výkonu je nutný krycí obvaz do druhého dne a v den výkonu omezení fyzické práce a sportovní aktivity.
 • Odebrané vzorky tkáně z prsu jsou odeslány na histologické vyšetření, výsledek tohoto vyšetření je k dispozici většinou do 7 dnů od biopsie. Z odebraných vzorků tkáně lze nejen velmi precizně odečíst histologii ložiska, ale v případě zhoubného nádoru zjistit i informace, které jsou velmi důležité pro následující onkologickou léčbu.
 • Spolehlivost histologické diagnózy při vakuové biopsii je srovnatelná s operační biopsií.

BIOPSIE PRSU TENKOU JEHLOU

Účelem tohoto zdravotního výkonu je zjištění cytologické diagnózy u léze v prsní žláze nebo aspirace (tj. odsátí) tekutiny z cysty nebo jiné tekutinové kolekce v prsu. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky. 

Technika provedení  biopsie tenkou jehlou: 

 • Pod ultrazvukovou kontrolou  zavede lékař tenkou jehlu k cystě, tekutinové kolekci nebo ložisku v prsu a aspiruje tekutinu nebo materiál na cytologické vyšetření z ložiska. Poté následuje krátké stlačení místa vpichu a přiložení krycího obvazu.  
 • Po provedení uvedeného zdravotního výkonu nejsou omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti  
 • V České republice se punkce tenkou jehlou nepoužívá většinou k získání cytologie ze solidních lézí prsu -  pro ty je preferována přesnější core cut biopsie se stanovením histologické diagnózy.

CORE CUT BIOPSIE PRSU 

Účelem tohoto zdravotního výkonu je zjištění přesné histologické diagnózy u nejednoznačného nebo podezřelého útvaru v prsu. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky.

Technika provedení  core cut biopsie prsu: 

 • Lékař provede znecitlivění místa, kde bude zavedena bioptická jehla, a to injekcí anestetika (např. Marcain 1%) a poté provede malé naříznutí kůže kopíčkem.
 • Pod ultrazvukovou (event. rentgenovou) kontrolou  zavede lékař bioptickou jehlu k ložisku v prsu a odebere několik vzorků k histologickému vyšetření. Poté následuje krátké stlačení místa vpichu a přiložení krycího obvazu. 
 • V den výkonu je vhodné, aby žena omezila nadměrnou fyzickou aktivitu. Do druhého dne je místo vpichu kryto obvazem.
 • Odebrané vzorky tkáně z prsu jsou odeslány na histologické vyšetření, výsledek tohoto vyšetření je k dispozici většinou do 7 dnů od biopsie.  Z odebraných vzorků tkáně lze nejen velmi precizně odečíst histologii ložiska, ale v případě zhoubného nádoru zjistit i informace, které jsou velmi důležité pro následující onkologickou léčbu.

DUKTOGRAFIE (GALAKTOGRAFIE)

Výkon patří mezi rentgenová vyšetření prsou. Vyšetření se provádí u žen, které mají patologickou sekreci z prsní žlázy. Patologickou sekrecí rozumíme krvavě nebo  nahnědle zbarvený sekret vytékající obvykle z jednoho póru na bradavce. Tato sekrece může být způsobená velmi malým tumorem, velikosti jen několik milimetrů, který je lokalizován přímo v mlékovodu a lze jej zobrazit pouze duktografickým vyšetřením. Čirá nebo mléčně zbarvená sekrece z více pórů na bradavce bývá podmíněna hormonálně a není důvodem k provedení duktografie. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky.  Vyšetření se neprovádí u pacientek alergických na preparáty obsahující jód.

Technika provedení duktografie:

 • Duktografické vyšetření spočívá v zavedení speciální umělohmotné nebo kovové kanyly do secernujícího vývodu na bradavce. Touto kanylou je do mlékovodů aplikována zředěná vodná jodová kontrastní látka v množství maxim. do 2 ml. Poté je kanyla vytažena a jsou zhotoveny rentgenové snímky prsou s náplní mlékovodů.
 • Pokud se prokáže přítomnost defektů v kontrastní náplni mlékovodu, které by mohly svědčit pro přítomnost drobných nádorků ve vývodu – tzv. papilomů, je indikována operace, tzv. mikrodochectomie, která spočívá v chirurgické  exstirpaci celého mlékovodu s jeho následným histologickým  vyšetřením.

DALŠÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve vybraných případech se u prsů indikují i další speciální metody. Patří mezi ně zejména magnenetická rezonance prsou (MR mamografie) a pak některé další metody využívající k vyšetření např. světlo (CT laserová mamografie, dynamicko-optické zobrazování prsů). MR mamografie je určená pro vyloučení přítomnosti mnohočetných ložisek v prsu u nálezu karcinomu, k odlišení jizvy a recidivy zhoubného nádoru, u žen s negativním nálezem na mamografii a při ultrazvuku a pozitivní lymfatickou uzlinou v podpaží (s prokázanou metastázou rakoviny prsu do uzliny v podpaží). Dále je magnetická rezonance prsou vhodná ke sledování časné odpovědi na chemoterapii a jako screeningová metoda u žen se zvýšeným rizikem pro rakovinu prsu, nositelek genu BRCA 1 a  BRCA 2, apod.  MR mamografie se u těchto žen vhodně kombinuje s klasickými zobrazovacími metodami, s mamografií a vyšetření ultrazvukem.

SAMOVYŠETŘOVÁNÍ

Díky mamografickému screeningu se v České republice objeví  velká většina nádorů v časném stádiu. Přesto se samovyšetření prsou u žen doporučuje. Je to z toho důvodu, že naštěstí jen velmi malé procento nádorů –jde o biologicky agresivní nádory- roste rychle a nádor nemusí být tudíž zachycený ve dvouletém screeningovém intervalu časně. Žena si jej ale může nahmatat. Často se také jedná o nádory mladých žen do 45-ti let věku, kdy se řádný screening rakoviny prsu neprovádí.

KONZERVATIVNÍ LÉČBA

Má svoje místo v případě zjištění předrakovinných stádií, kdy se pomocí medikamentů žena chrání před vznikem nádoru. Dále mají ženy možnost konzultovat rizika hormonální antikoncepce, případně hormonální léčby v přechodu.

CHIRURGICKÁ LÉČBA

Je v některých případech nezastupitelná. Operace se provádí v celkové narkóze. Trendem jsou zákroky spojené se zachováním prsu. Po operaci může být pacientka na naší klinice umístěna v nadstandartně vybaveném pokoji.

PLASTICKÉ OPERACE

Dotvářejí obraz komplexnosti péče o ženy s nemocemi prsu. I ženy, které o prs již přišly, se mohou rozhodnout nechat si nový prs „vymodelovat“. Služeb plastického chirurga mohou využít i ženy s deformacemi prsu, či ženy, které si přejí prsa zvětšit, případně zmenšit.

ONKOLOGICKÁ LÉČBA

Ve většině případů navazuje na chirurgickou terapii. Jejím cílem je maximalizovat šance na vyléčení.

Týmová spolupráce lékařů
 • radiodiagnostiků s druhou atestací v oboru
 • chirurga s druhou atestací v oboru
 • plastického a estetického chirurga s druhou atestací v oboru
 • onkologa s druhou atestací v oboru
 • gynekologa s druhou atestací v oboru
Užítečné odkazy

Média

Mamografický screening

Zanechat komentář

Položky označené * jsou povinné