Komplexní služby

Zhoršily se Vám po porodu sexuální prožitky? Hůře udržíte moč při kýchnutí, kašli nebo při tanci? Řešení je tak blízko....
... léčba inkontinence laserem, omlazení pochvy laserem

 

Prevence, diagnostika a léčba nemocí  vnitřních orgánů, kardiovaskulárních chorob, EKG, utrazvukové vyšetření břicha a pánve, ergometrie

Komplexní léčba obezity, dietní léčba, farmakologické léčba, režimová opatření, behaviorální léčba, chirurgická léčba.

Komplexní onkologickou léčbu zajišťujeme ve spolupráci s těmito onkologickými centry - Fakultní nemocnice Ostrava, Onkologické centrum J.G. Mendela, Masarykův onkologický ústav v Brně.

Léčba všech kožních onemocnění, prevence, kosmetika, vyšetření mateřských znamének

Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech

 

 

 

Nejmodernější diagnostické a terapeutické vybavení, práce s nadstandartními technologiemi, maximální komfort pacienta, ošetření bez bolesti.

Nabízáme Vám možnost konzultace klinickým genetikem. Jedná se např. o problematiku dědičných nádorových onemocnění, prenatální diagnostiku, neplodnost, opakované potrácení a další.