Smutná zpráva

Smutná zpráva

S lítostí oznamujeme, že navždy odešel ve věku 78 let náš kolega, zakladatel a do roku 2013 ředitel kliniky Silesia Medical, primář MUDr. Radomír Ichnovský. V našich srdcích a vzpomínkách navždy zůstane.

Se zármutkem v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás dne 24. března po dlouhé těžké nemoci navždy opustil ve věku 78 let

náš milovaný

MUDr. Radomír Ichnovský

S drahým zesnulým se rozloučíme
VE STŘEDU 1. DUBNA 2020 V 15:00 HODIN
v kostele Nejsvětější trojice na Ostravici,
odkud jej doprovodíme na místní hřbitov.

Za zarmoucenou rodinu:
manželka Olga
synové Radomír a Tomáš s rodinami


Smutná zpráva

Smutná zpráva