Opatření v boji s koronavirovou infekcí

Opatření v boji s koronavirovou infekcí

Nadále bez přerušení poskytujeme péči našim klientům!

Vážené klientky a klienti,

v souvislosti  s probíhajícími opatřeními  v boji s koronavirovou infekcí si Vás dovolujeme informovat, že  v souladu s pokyny  nadřízených orgánů nadále poskytujeme péči našim klientům.

Zároveň Vás žádáme,  abyste v případě  projevů infekce postupovali dle nařízení Mnisterstva zdravotnictví ČR a kontaktovali krajskou hygienickou stanici nebo linku 112.

Děkujeme za spolupráci