Opatření pro minimalizaci rizik

Opatření pro minimalizaci rizik

Od 16. 3. 2020 za účelem minimalizace rizika přenosu infekce koronavirem zavádíme další opatření.

Vážené klientky a klienti,

dovolujeme si Vás informovat o další  opatřeních, které  zavádíme od 16. 3. 2020 za  účelem  minimalizace rizika přenosu infekce koronavirem.

Před vstupem na  kliniku je klientům  bezkontaktně změřena tělesná  teplota. Klienti  se   zvýšenou teplotou  či horečkou a příznaky respiračního  onemocnění nebudou z bezpečnostních   důvodů  do kliniky  vpuštěni. Klienty se zvýšenou teplotou žádáme, aby kontaktovali příslušného lékaře  telefonicky  nebo  emailem.

Platnou podmínkou vstupu do naší kliniky  je  od 16. 3. 2020  čestné prohlášení klienta, že nepřišel /nepřišla/ do kontaktu s osobou,  které byla nařízena karanténa, že nebyl /nebyla/  v posledních  14 dnech v zahraničí, že netrpí příznaky onemocnění   dýchací soustavy a nemá zvýšenou teplotu.

Dále bychom Vás chtěli informovat,  že budeme postupně rušit preventivní a další „neakutní“ vyšetření. Nadále budou probíhat pravidelná i specializovaná vyšetření. 

Přestože výše uvedená opatření nejsou příjemná, věříme, že je pochopíte, a tak  společně přispějeme k omezení šíření infekce.

Vaše klinika Silesia Medical